Παρουσίαση αποτελέσματος

Βερβερίδα

Ενδείκνυται όταν υπάρχει φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, χολόλιθοι και στον ίκτερο. Σαν πικρό τονωτικό χρησιμοποιείται για αδύνατα και εξασθενημένα άτομα για να ενισχύσει και να καθαρίσει τον οργανισμό. Δρα κατά της ελονοσίας και μειώνει τη διόγκωση της σπλήνας.
Δράσεις: Χολαγωγό, αντιεμετικό, τονωτικό πικρό, υπακτικό