Παρουσίαση αποτελέσματος

Βρώμη

Ενδείξεις: Θεωρείται ειδικό ίαμα σε περιπτώσεις νευρικής εξασθένησης και εξάντλησης, όταν συνδέονται με κατάθλιψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα περισσότερα νευροτονωτικά, διεγερτικά και χαλαρωτικα. Εξωτερικά χρησιμοποιείται σε δερματοπάθειες.

Δράσεις: Νευροτονωτικό, αντικαταθλιπτικό, θρεπτικό, μαλακτικό, επουλωτικό