Παρουσίαση αποτελέσματος

Σερενόα – Saw palmetto berries

Δράσεις:διουρητικό,ουροποιητικό αντισυπτικό,ενδοκρινικό. Ενδείξεις:Δρά τονωτικά και ενισχυτικά στο αντρικό γεννητικό σύστημα.Είναι ειδικό ίαμα για την διόγκωση του προστάτη.